The Characteristic of Physiological Ecology of the Main Tree Species Used for Afforestation at Limestone Regions in North Guangdong
Zhang Zhu-ping, He Dao-quan, Ao Hui-xiu, Yang Wei-ji, Wu Hui-min
Chin J Plan Ecolo . 1993, (2): 133 -142 .