PALAEO_BIODIVERSITY AT THE NORTHERN PIEDMONT OF TIANSHAN MOUNTAINS IN XINJIANG DURING THE MIDDLE TO LATE HOLOCENE
ZHANG Yun, KONG Zhao-Chen, YAN Shun, YANG Zhen-Jing, NI Jian
Chin J Plan Ecolo . 2005, (5): 836 -844 .  DOI: 10.17521/cjpe.2005.0111