Effects of N addition on ecological stoichiometric characteristics in six dominant plant species of alpine meadow on the Qinghai-Xizang Plateau, China
BIN Zhen-Jun, WANG Jing-Jing, ZHANG Wen-Peng, XU Dang-Hui, CHENG Xue-Han, LI Ke-Jie, CAO De-Hao
Chin J Plant Ecol . 2014, (3): 231 -237 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2014.00020