Characteristics of seagrass seed and restoration of seagrass bed
HAN Hou-Wei, JIANG Xin, PAN Jin-Hua, CONG Wei, SUN Juan, ZHANG Zhuang-Zhi, SONG Shao-Feng, SHENG Bao-Li, WANG Qing-Yan, and LI Xiao-Jie
Chin J Plan Ecolo . 2012, (8): 909 -917 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2012.00909