An introduction to an experimental design for studying effects of air temperature rise on model forest ecosystems
LIU Ju-Xiu, LI Yue-Lin, LIU Shi-Zhong, LI Yi-Yong, CHU Guo-Wei, MENG Ze, ZHANG De-Qiang
Chin J Plant Ecol . 2013, (6): 558 -565 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2013.00057