EFFECTS OF ROW SPACING IN WINTER WHEAT ON CANOPY STRUCTURE AND MICROCLIMATE IN LATER GROWTH STAGE
YANG Wen-Ping, GUO Tian-Cai, LIU Sheng-Bo, WANG Chen-Yang, WANG Yong-Hua, MA Dong-Yun
Chin J Plan Ecolo . 2008, (2): 485 -490 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2008.02.028