RESEARCH AND PROSPECTS FOR SOIL RESPIRATION OF FARMLAND ECOSYSTEMS IN CHINA
HAN Guang-Xuan, ZHOU Guang-Sheng, XU Zhen-Zhu
Chin J Plant Ecol . 2008, (3): 719 -733 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2008.03.022