EFFECTS OF HORIZONTAL DISTANCE ON FINE ROOT BIOMASS AND SEASONAL DYNAMICS IN LARIX PRINCIPIS-RUPPRECHTIIPLANTATION
YANG Xiu-Yun, HAN You-Zhi, ZHANG Yun-Xiang
Chin J Plant Ecol . 2008, (6): 1277 -1284 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2008.06.008