Effect of snow patches on leaf litter mass loss of two shrubs in an alpine forest
HE Wei, WU Fu-Zhong, YANG Wan-Qin, WU Qi-Qian, HE Min, ZHAO Ye-Yi
Chin J Plant Ecol . 2013, (4): 306 -316 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2013.00030