Ten years’ observation of seed rain in a Fagus lucida community in Dalaoling Nature Reserve in the Three Gorges: seed rain density, species composition and their correlation with the community
XU Yue, SHEN Ze-Hao, LÜ Nan, TANG Yuan-Yuan, LI Dao-Xin, WANG Gong-Fang, TAN Jia-Lin, LIU Yi-Ping
Chin J Plant Ecol . 2012, (8): 708 -716 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2012.00708