Growth-form regulates the altitudinal variation of interspecific seed mass of woody plants in Mt. Dalaoling, the Three Gorges Region, China
Dao-Xin LI, Guo LI, Ze-Hao SHEN, Shen-Dong XU, Qing-Yu HAN, Gong-Fang WANG, Feng-Lei TIAN
Chin J Plant Ecol . 2017, (5): 539 -548 .  DOI: 10.17521/cjpe.2016.0285