Estimating and screening of drought resistance indexes of peanut
ZHANG Zhi-Meng, WAN Shu-Bo, DAI Liang-Xiang, SONG Wen-Wu, CHEN Jing, SHI Yun-Qing
Chin J Plant Ecol . 2011, (1): 100 -109 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2011.00100