An update of the vegetation classification in China
Yong-Chang SONG, En-Rong YAN, Kun SONG
Chin J Plan Ecolo . 2017, (2): 269 -278 .  DOI: 10.17521/cjpe.2016.0255