Distribution, community characteristics and classification of Stipa tianschanica var. klemenzii steppe in China
Xian-Guo QIAO, Ke GUO, Li-Qing ZHAO, Chang-Cheng LIU, Hai-Wei ZHAO, Dong-Jie HOU, Chen-Guang GAO
Chin J Plant Ecol . 2017, (2): 231 -237 .  DOI: 10.17521/cjpe.2016.0053