A new technology of modulated Chl a fluorescence image: In vivo measurement of the PSII maximum photochemical efficiency and its heterogeneity within leaves
Da-Yong FAN, Zeng-Juan FU, Zong-Qiang XIE, Rong-Gui LI, Shu-Min ZHANG
Chin J Plant Ecol . 2016, (9): 942 -951 .  DOI: 10.17521/cjpe.2016.0001