Distribution of biomass in relation to environments in shrublands of temperate China
Xian YANG, Yan-Pei GUO, Anwar MOHHAMOT, Hong-Yan LIU, Wen-Hong MA, Shun-Li YU, Zhi-Yao TANG
Chin J Plant Ecol . 2017, (1): 22 -30 .  DOI: 10.17521/cjpe.2016.0199