Leaf nitrogen and phosphorus concentration and the empirical regulations in dominant woody plants of shrublands across southern China
Jia-Xiang LI, Wen-Ting XU, Gao-Ming XIONG, Yang WANG, Chang-Ming ZHAO, Zhi-Jun LU, Yue-Lin LI, Zong-Qiang XIE
Chin J Plant Ecol . 2017, (1): 31 -42 .  DOI: 10.17521/cjpe.2016.0251