Carbon storage and potentials of the broad-leaved forest in alpine region of the Qinghai- Xizang Plateau, China
Jian WANG, Gen-Xu WANG, Chang-Ting WANG, Fei RAN, Rui-Ying CHANG
Chin J Plant Ecol . 2016, (4): 374 -384 .  DOI: 10.17521/cjpe.2015.0152