Relative changes and regulation of photosynthetic energy partitioning components in Artemisia ordosica during growing season
JIN Chuan, LI Xin-Hao, JIANG Yan, XU Ming-Ze, TIAN Yun, LIU Peng, JIA Xin, ZHA Tian- Shan
Chin J Plant Ecol . 2021, (8): 870 -879 .  DOI: 10.17521/cjpe.2021.0146