Interpretations, supplements, and modifications of some protocols for compiling Vegegraphy of China
WANG Guo-Hong, GUO Ke, XIE Zong-Qiang, TANG Zhi-Yao, JIANG Yan-Ling, FANG Jing-Yun
Chin J Plant Ecol . 2022, (3): 368 -372 .  DOI: 10.17521/cjpe.2022.0042