Difference of soil carbon sequestration between rhizosphere and bulk soil in a mountain coniferous forest in southwestern China under nitrogen deposition
ZHANG Ying, ZHANG Chang-Hong, WANG Qi-Tong, ZHU Xiao-Min, YIN Hua-Jun
Chin J Plant Ecol . 2023, (9): 1234 -1244 .  DOI: 10.17521/cjpe.2022.0207