A fossil pollen dataset of China

Zhou BR, Liao MN, Li K, Xu DY, Chen HY, Ni J, Cao XY, Kong ZC, Xu QH, Zhang Y, Herzschuh U, Cai YL, Chen BS, Chen JA, Chen LK, Cheng B, Gao Y, Huang CX, Huang XZ, Li SF, Li WY, Liu KB, Liu GX, Liu PM, Liu XQ, Ma CM, Song CQ, Sun XJ, Tang LY, Wang MH, Wang YB, Xia YM, Xu JS, Yan S, Yang XD, Yao YF, Ye CY, Zhang ZY, Zhao ZY, Zheng Z, Zhu C
Chin J Plant Ecol . 0, (): 0 .  DOI: 10.17521/cjpe.2022.0316