Characteristics of nutrients in two dominant plant species and rhizospheric soils in alpine desert of the Qinghai-Xizang Plateau under contrasting climates
GOU Xiao-Lin, ZHOU Qing-Ping, CHEN You-Jun, WEI Xiao-Xing, TU Wei-Guo
Chin J Plan Ecolo . 2018, (1): 133 -142 .  DOI: 10.17521/cjpe.2017.0120