Seasonal changes of photosynthetic characteristics of Alpinia oxyphylla growing under Hevea brasiliensis
CHENG Han-Ting, LI Qin-Fen, LIU Jing-Kun, YAN Ting-Liang, ZHANG Qiao-Yan, WANG Jin-Chuang
Chin J Plant Ecol . 2018, (5): 585 -594 .  DOI: 10.17521/cjpe.2018.0016