Effects of vegetation restoration on soil organic carbon concentration and density in the mid-subtropical region of China
GU Xiang, ZHANG Shi-Ji, LIU Zhao-Dan, LI Lei-Da, CHEN Jin-Lei, WANG Liu-Fang, FANG Xi
Chin J Plant Ecol . 2018, (5): 595 -608 .  DOI: 10.17521/cjpe.2018.0021