A new angiosperms molecular specimen treatment method for field use
Feng-Jiao SHEN, Qian-Qian REN, Qi DONG, Li ZHU, Jian-Fang ZHANG, Jing YANG, Ran ZHANG, Hong-Zhu LIANG, Jian-Cheng ZHAO, Shuo SHI
Chin J Plan Ecolo . 2017, (7): 787 -794 .  DOI: 10.17521/cjpe.2016.0322