Effects of functional diversity and phylogenetic diversity on the tropical cloud forest community assembly
CHENG Yi-Kang, ZHANG Hui, WANG Xu, LONG Wen-Xing, LI Chao, FANG Yan-Shan, FU Ming-Qi, ZHU Kong-Xin
Chin J Plant Ecol . 2019, (3): 217 -226 .  DOI: 10.17521/cjpe.2019.0003