Effects of collar size and buried depth on the measurement of soil respiration in a typical steppe
LI Jian-Jun, LIU Lian, CHEN Di-Ma, XU Feng-Wei, CHENG Jun-Hui, BAI Yong-Fei
Chin J Plant Ecol . 2019, (2): 152 -164 .  DOI: 10.17521/cjpe.2017.0280