13C and 15N isotopic signatures of plant-soil continuum along a successional gradient in Dinghushan Biosphere Reserve
Xin XIONG, Hui-Ling ZHANG, Jian-Ping WU, Guo-Wei CHU, Guo-Yi ZHOU, De-Qiang ZHANG
Chin J Plant Ecol . 2016, (6): 533 -542 .  DOI: 10.17521/cjpe.2015.0478