VEGETATION CARRYING CAPACITY BASED ON SOIL WATER ON TYPICAL SLOPES IN THE DIEDIEGOU SMALL WATERSHED OF LIUPAN MOUNTAINS, NORTHWESTERN CHINA
LIU Jian-Li, WANG Yan-Hui, YU Peng-Tao, CHENG Li-Li, XIONG Wei, XU Li-Hong, Du A-Peng
Chin J Plant Ecol . 2009, (6): 1101 -1111 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2009.06.010