Spatial variability of phenological phenotype of Picea crassifolia in Qilian Mountains and its internal mechanism
DU Jun, WANG Wen, HE Zhi-Bin, CHEN Long-Fei, LIN Peng-Fei, ZHU Xi, TIAN Quan-Yan
Chin J Plant Ecol . 2021, (8): 834 -843 .  DOI: 10.17521/cjpe.2021.0100