Plant ecology on Qingzang Plateau: Vegetation Ecology

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Species composition and structure characteristics of alpine shrubland communities of Haizi Mountain in Batang, Sichuan, China    
LIU Qiu-Rong, LI Li, LUO Yao, CHEN Dong-Dong, HUANG Xin, HU Jun, LIU Qing
Chin J Plant Ecol   2022,46(11 ):1334 -1341. DOI:10.17521/cjpe.2022.0136
Abstract  (551 HTML101 PDF(pc) (9964KB)(786 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Community composition and structure in a 25.2 hm2 subalpine dark coniferous forest dynamics plot in Wanglang, Sichuan, China    
FAN Fan, ZHAO Lian-Jun, MA Tian-Yi, XIONG Xin-Yu, ZHANG Yuan-Bin, SHEN Xiao-Li, LI Sheng
Chin J Plant Ecol   2022,46(9 ):1005 -1017. DOI:10.17521/cjpe.2022.0094
Abstract  (678 HTML69 PDF(pc) (14567KB)(573 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A plot-based dataset of plant community on the Qingzang Plateau    
JIN Yi-Li, WANG Hao-Yan, WEI Lin-Feng, HOU Ying, HU Jing, WU Kai, XIA Hao-Jun, XIA Jie, ZHOU Bo-Rui, LI Kai, NI Jian
Chin J Plant Ecol   2022,46(7 ):846 -854. DOI:10.17521/cjpe.2022.0174
Abstract  (1794 HTML176 PDF(pc) (991KB)(1288 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A climate diagram atlas of Qingzang Plateau    
HU Xiao-Fei, WEI Lin-Feng, CHENG Qi, WU Xing-Qi, NI Jian
Chin J Plant Ecol   2022,46(4 ):484 -492. DOI:10.17521/cjpe.2021.0360
Abstract  (1189 HTML83 PDF(pc) (49218KB)(486 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Characteristics of Juniperus community types in the Three-River-Source Region    
Qin ZHU, Pan NING, Lin HOU, Jia-Tian HAO, Yun-Yun HU
Chin J Plant Ecol   2022,46(1 ):114 -122. DOI:10.17521/cjpe.2021.0223
Abstract  (1114 HTML321 PDF(pc) (2355KB)(418 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A modern pollen dataset of China    
CHEN Hai-Yan, XU De-Yu, LIAO Meng-Na, LI Kai, NI Jian, CAO Xian-Yong, CHENG Bo, HAO Xiu-Dong, KONG Zhao-Chen, LI Sheng-Feng, LI Xiao-Qiang, LIU Guang-Xiu, LIU Ping-Mei, LIU Xing-Qi, SUN Xiang-Jun, TANG Ling-Yu, WEI Hai-Cheng, XU Qing-Hai, YAN Shun, YANG Xiang-Dong, YANG Zhen-Jing, YU Ge, ZHANG Yun, ZHANG Zhi-Yong, ZHAO Ke-Liang, ZHENG Zhuo, Ulrike HERZSCHUH
Chin J Plant Ecol   2021,45(7 ):799 -808. DOI:10.17521/cjpe.2021.0024
Abstract  (2281 HTML77 PDF(pc) (1402KB)(985 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Basic characteristics of Stipa sareptana var. krylovii communities in China    
LU Shuai-Zhi, QIAO Xian-Guo, ZHAO Li-Qing, WANG Zi, GAO Chen-Guang, WANG Jing, GUO Ke
Chin J Plant Ecol   2020,44(10 ):1087 -1094. DOI:10.17521/cjpe.2020.0072
Abstract  (1034 HTML43 PDF(pc) (1003KB)(649 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Community characteristics of Stipa roborowskyi steppe in Xizang    
YANG Yao, GUO Ke, ZHAO Li-Qing, ZHAO Hai-Wei, QIAO Xian-Guo, LIU Hui-Ming, LIU Chang- Cheng
Chin J Plant Ecol   2014,38(6 ):635 -639. DOI:10.3724/SP.J.1258.2014.00059
Abstract  (1159 HTML123 PDF(pc) (2687KB)(2624 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A panbiogeographical explanation of the disjunct distribution of Fagus (Fagaceae) in the northern temperate zone    
WANG Li-Na, JIANG Xiao-Long, LEI Yun, ZHANG Ming-Li
Chin J Plant Ecol   2012,36(5 ):393 -402. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.00393
Abstract  (1755 HTML9 PDF(pc) (537KB)(1878 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Late Quaternary pollen records in China    
NI Jian, CHEN Yu, Ulrike HERZSCHUH, DONG Dan
Chin J Plant Ecol   2010,34(8 ):1000 -1005. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.08.013
Abstract  (2918 HTML46 PDF(pc) (1624KB)(3860 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
SPATIAL DISTRIBUTION OF GRASSLAND BIOMASS IN CHINA    
PIAO Shi-Long, FANG Jing-Yun, HE Jin-Sheng, XIAO Yu
Chin J Plan Ecolo   2004,28(4 ):491 -498. DOI:10.17521/cjpe.2004.0067
Abstract  (4799 PDF(pc) (274KB)(3846 Save
Related ArticlesMetrics
Regional Differentiation of Vegetation on the West Kunlun, the West Karakorum, and the North-west Himalaya and the Implication for the Ecological Environment    
GUO Ke, ZHENG Du
Chin J Plan Ecolo   2002,26(1 ):17 -22. 
Abstract  (2381 PDF(pc) (295KB)(1560 Save
Related ArticlesMetrics
Gradient Analysis and Environmental Interpretation of Woody Plant Communities in the Middle Section of the Northern Slopes of Qilian Mountain, Gansu, China    
WANG Guo-Hong, YANG Li-Min
Chin J Plan Ecolo   2001,25(6 ):733 -740. 
Abstract  (2506 PDF(pc) (714KB)(1078 Save
Related ArticlesMetrics
The Characteristics of Plant Life Form Spectra in the Karakorum-kunlun Mountains    
Guo Ke, Zheng Du, Li Bosheng
Chin J Plan Ecolo   1998,22(1 ):51 -59. 
Abstract  (2070 PDF(pc) (569KB)(1024 Save
Related ArticlesMetrics
Floristic Composition and Distribution in the Karakorum –Kunlun Mountains    
Guo Ke, Li Bosheng, Zheng Du
Chin J Plan Ecolo   1997,21(2 ):105 -114. 
Abstract  (2534 PDF(pc) (557KB)(1109 Save
Related ArticlesMetrics
Main Characteristics of Littledalea racemosa Alpine Steppe in Qinghai-Xizang(Tiber) Plateau    
Guo Ke
Chin J Plan Ecolo   1995,19(3 ):248 -254. 
Abstract  (2627 PDF(pc) (454KB)(1027 Save
Related ArticlesMetrics
Study on Some Plant growth characteristics Under Different Grazing Intensities in Alpine Bushland    
Han Fa, Ben Gui-ying, Shi Sheng-bo
Chin J Plan Ecolo   1993,17(4 ):331 -338. 
Abstract  (2212 PDF(pc) (473KB)(970 Save
Related ArticlesMetrics
Study on Pattern and Successional Trend of Vegetation in Qinghai Lake Region    
Peng Min, Chen Gui-chen
Chin J Plan Ecolo   1993,17(3 ):217 -223. 
Abstract  (2016 PDF(pc) (531KB)(812 Save
Related ArticlesMetrics
Vegetation of Qinghai Hoh Xil Region    
Guo Ke
Chin J Plan Ecolo   1993,17(2 ):120 -132. 
Abstract  (2578 PDF(pc) (860KB)(848 Save
Related ArticlesMetrics
Types and Distribution of Vegetation in Qinghai Lake Region    
Chen Gui-chen, Peng Min
Chin J Plan Ecolo   1993,17(1 ):71 -81. 
Abstract  (5558 PDF(pc) (797KB)(1585 Save
Related ArticlesMetrics
The Quantitative Classification and Ordination of Haibei Alpine Meadow    
Zhang Yan-qing, Zhou Xing-min
Chin J Plan Ecolo   1992,16(1 ):36 -42. 
Abstract  (2156 PDF(pc) (523KB)(937 Save
Related ArticlesMetrics
A Quantitative Study on Characteristics and Succession Pattern of Alpine Shrub lands Under Different Grazing Intensities    
Zhang Yan-qing
Chin J Plan Ecolo   1990,14(4 ):358 -365. 
Abstract  (2272 PDF(pc) (432KB)(1033 Save
Related ArticlesMetrics
The Vegetation of Qaidam Basin and its Surrounding Mountains    
Sun Shi-zhou
Chin J Plan Ecolo   1989,13(3 ):236 -249. 
Abstract  (2977 PDF(pc) (1007KB)(786 Save
Related ArticlesMetrics
The Vegetation in the Eastern Qinghai Province    
Peng Min, Zhao Jing, Chen Gui-chen
Chin J Plan Ecolo   1989,13(3 ):250 -257. 
Abstract  (3377 PDF(pc) (555KB)(951 Save
Related ArticlesMetrics
A Preliminary Study on Alpine Vegetation of the Qinghai-xizang (Tibet) Plateau    
Wang Jin-ting
Chin J Plan Ecolo   1988,12(2 ):81 -90. 
Abstract  (3579 PDF(pc) (667KB)(1229 Save
Related ArticlesMetrics
Vegetation Types on Northern Slopes and the Interior of Central Kunlun Mountains    
Cui Heng-xin, Wang Bo, Qi Gui, Zhang Xiao-chun
Chin J Plan Ecolo   1988,12(2 ):91 -103. 
Abstract  (4471 PDF(pc) (802KB)(884 Save
Related ArticlesMetrics
Quantitative Analysis of Succession Law of the Alpine Meadow Under the Different Grazing Intensities    
Zhou Xing-min, Wang Qi-ji, Zhang Yan-qing, Zhao Xin-quan, Lin Ya-ping
Chin J Plan Ecolo   1987,11(4 ):276 -285. 
Abstract  (2086 PDF(pc) (462KB)(1098 Save
Related ArticlesMetrics
The Regionalisation Problem of the Vegetation of the Forest Area in Southern Gansu Province    
Li Xiang-wang, Zhang Tian-long
Chin J Plan Ecolo   1987,11(3 ):234 -238. 
Abstract  (2078 PDF(pc) (292KB)(901 Save
Related ArticlesMetrics
A Brief Report on the Forest Vegetations in Baizha Region of Qinghai Province    
Mo Xiao-yong
Chin J Plan Ecolo   1986,10(4 ):310 -315. 
Abstract  (2176 PDF(pc) (364KB)(877 Save
Related ArticlesMetrics
The Main Vegetation Types and Their Distribution in the Gongga Mountainous Region    
Liu Zhao-guang, Qiu Fa-ying
Chin J Plan Ecolo   1986,10(1 ):26 -34. 
Abstract  (5663 PDF(pc) (660KB)(1732 Save
Related ArticlesMetrics
Ecological Analysis of Flora, Species Correlation and Ordination of Subalpine Forest Vegetation in Western Sichuan    
Jiang Youxu
Chin J Plan Ecolo   1982,6(4 ):281 -301. 
Abstract  (2056 PDF(pc) (1422KB)(864 Save
Related ArticlesMetrics
Main Types and Characteristics of High-Cold Steppe in the Qingtang Platem of Xizang    
Wang Jinting, Li Bosheng
Chin J Plant Ecol   1982,6(1 ):1 -13. 
Abstract  (2599 PDF(pc) (3018KB)(717 Save
Related ArticlesMetrics
Discussion on the Boundary of Warm Temperature Deciduous Broad-leaf Forest Region in China    
Zhou Guangyu
Chin J Plan Ecolo   1981,5(4 ):302 -307. 
Abstract  (1836 PDF(pc) (395KB)(783 Save
Related ArticlesMetrics
Chen Wilei, Li Besheng, Wang Yuzhu, Wang Meizhi    
Chen Weilie, Li Bosheng, Wang Yuzhu, Wang Meizhi
Chin J Plan Ecolo   1981,5(3 ):232 -. 
Abstract  (2018 PDF(pc) (106KB)(976 Save
Related ArticlesMetrics
Suggestion form the Ecological View-point on the Development of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Sideline Culture in Qinghai Province    
Hou Hsioh-Yu, Sung Shi-Chou, Tu Ching
Chin J Plan Ecolo   1981,5(1 ):1 -11. 
Abstract  (2245 PDF(pc) (880KB)(1278 Save
Related ArticlesMetrics
   
Chin J Plan Ecolo   1965,(1 ):138 -. 
Abstract  (2046 PDF(pc) (109KB)(654 Save
Related ArticlesMetrics
   
Chin J Plan Ecolo   1964,(1 ):10 -31. 
Abstract  (1534 PDF(pc) (1831KB)(669 Save
Related ArticlesMetrics
   
Chin J Plan Ecolo   1964,(1 ):40 -56. 
Abstract  (1763 PDF(pc) (1715KB)(1031 Save
Related ArticlesMetrics
   
Chin J Plant Ecol   1963,1(2 ):158 -159. 
Abstract  (1420 PDF(pc) (85KB)(663 Save
Related ArticlesMetrics
   
Chin J Plan Ecolo   1963,1(2 ):152 -153. 
Abstract  (1606 PDF(pc) (136KB)(711 Save
Related ArticlesMetrics

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb