Not found Invasion Ecology

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Short-term response of leaf functional traits of the invasive plant Spartina alterniflora to a tidal gradient in coastal wetlands    
WANG Wen-Wei, HAN Wei-Peng, LIU Wen-Wen
Chin J Plant Ecol   2023,47(2 ):216 -226. DOI:10.17521/cjpe.2022.0194
Abstract  (323 HTML3 PDF(pc) (1632KB)(81 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of soil bacteria and fungi on growth of invasive plant Triadica sebifera with different provenances under nitrogen addition    
LUO Lai-Cong, LAI Xiao-Qin, BAI Jian, LI Ai-Xin, FANG Hai-Fu, Nasir SHAD, TANG Ming, HU Dong-Nan, ZHANG Ling
Chin J Plant Ecol   2023,47(2 ):206 -215. DOI:10.17521/cjpe.2022.0120
Abstract  (346 HTML1 PDF(pc) (1034KB)(63 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of endophytic nitrogen-fixing bacteria on the growth strategy of an invasive plant Sphagneticola trilobata under different nitrogen levels    
WANG Jing-Jing, WANG Jia-Hao, HUANG Zhi-Yun, Vanessa Chiamaka OKECHUKW, HU Die, QI Shan-Shan, DAI Zhi-Cong, DU Dao-Lin
Chin J Plant Ecol   2023,47(2 ):195 -205. DOI:10.17521/cjpe.2022.0004
Abstract  (375 HTML7 PDF(pc) (3815KB)(110 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of simulated acid rain on the competitive relationship between invasive Ambrosia artemisiifolia and its co-occurring indigenous forb Bidens bipinnata    
LIU Mu-Qing, YANG Xiao-Feng, SHI Yu-Ming, LIU Yu-Wei, LI Xiao-Meng, LIAO Wan-Jin
Chin J Plant Ecol   2022,46(8 ):932 -940. DOI:10.17521/cjpe.2022.0164
Abstract  (584 HTML13 PDF(pc) (1112KB)(299 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Research progress and prospect on the impacts of resource pulses on alien plant invasion    
QIN Wen-Chao, TAO Zhi-Bin, WANG Yong-Jian, LIU Yan-Jie, HUANG Wei
Chin J Plant Ecol   2021,45(6 ):573 -582. DOI:10.17521/cjpe.2021.0068
Abstract  (1120 HTML32 PDF(pc) (1062KB)(665 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Key characteristics for facilitating Leucaena leucocephala to successfully invade pioneer communities of tropical rain forests    
LUO Jin-Huan, TAN Zhao-Yuan, CHEN Bin, CHEN Guang-Wu, JIANG Kai, HEI Qi-Fang, ZHANG Hui
Chin J Plant Ecol   2020,44(12 ):1215 -1223. DOI:10.17521/cjpe.2020.0137
Abstract  (1374 HTML52 PDF(pc) (14836KB)(727 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A review on the effects of invasive plants on mycorrhizal fungi of native plants and their underlying mechanisms    
TANG Jin-Qi, GUO Xiao-Cheng, LU Xin-Yu, LIU Ming-Chao, ZHANG Hai-Yan, FENG Yu-Long, KONG De-Liang
Chin J Plant Ecol   2020,44(11 ):1095 -1112. DOI:10.17521/cjpe.2020.0166
Abstract  (1267 HTML184 PDF(pc) (2216KB)(991 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Composition and spatial-temporal distribution of Chinese naturalized plants    
XU Guang-Yao, LI Hong-Yuan, MO Xun-Qiang, MENG Wei-Qing
Chin J Plant Ecol   2019,43(7 ):601 -610. DOI:10.17521/cjpe.2019.0053
Abstract  (1600 HTML147 PDF(pc) (1678KB)(1294 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Diversity and potassium-solubilizing activity of rhizosphere potassium-solubilizing bacteria of invasive Solidago canadensis    
YAN Ya-Nan, YE Xiao-Qi, WU Ming, YAN Ming, ZHANG Xin-Li
Chin J Plant Ecol   2019,43(6 ):543 -556. DOI:10.17521/cjpe.2019.0045
Abstract  (1185 HTML133 PDF(pc) (1756KB)(759 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of exotic plant invasion on soil nitrogen availability    
XU Hao, HU Chao-Chen, XU Shi-Qi, SUN Xin-Chao, LIU Xue-Yan
Chin J Plant Ecol   2018,42(11 ):1120 -1130. DOI:10.17521/cjpe.2018.0219
Abstract  (1223 HTML129 PDF(pc) (1221KB)(1045 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of plant invasion on soil nitrogen transformation processes and its associated microbes    
CHEN Bao-Ming, WEI Hui-Jie, CHEN Wei-Bin, ZHU Zheng-Cai, YUAN Ya-Ru, ZHANG Yong-Long, LAN Zhi-Gang
Chin J Plant Ecol   2018,42(11 ):1071 -1081. DOI:10.17521/cjpe.2018.0138
Abstract  (1628 HTML196 PDF(pc) (938KB)(1248 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of exotic-native species relationship on naturalization and invasion of exotic plant species    
ZHENG Shan-Shan, CHEN Xu-Bo, XU Wei-Nan, LUO Zheng-Rong, XIA Geng-Shou
Chin J Plant Ecol   2018,42(10 ):990 -999. DOI:10.17521/cjpe.2018.0101
Abstract  (1181 HTML177 PDF(pc) (979KB)(1293 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of Spartina alterniflora invasion on soil organic carbon composition of mangrove wetland in Zhangjiang River Estuary    
SUN Hui-Min, JIANG Jiang, CUI Li-Na, ZHANG Shui-Feng, ZHANG Jin-Chi
Chin J Plant Ecol   2018,42(7 ):774 -784. DOI:10.17521/cjpe.2018.0104
Abstract  (1295 HTML89 PDF(pc) (4123KB)(1386 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of enhanced UV-B radiation and nitrogen deposition on the growth of invasive plant Triadica sebifera    
Bang-Liang DENG, Qian LIU, Xi-Shuai LIU, Li-Ya ZHENG, Liang-Bo JIANG, Xiao-Min GUO, Yuan-Qiu LIU, Ling ZHANG
Chin J Plant Ecol   2017,41(4 ):471 -479. DOI:10.17521/cjpe.2016.0292
Abstract  (1063 HTML75 PDF(pc) (1415KB)(1090 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Plant nutrient dynamics and stoichiometric homeostasis of invasive species Spartina alterniflora and native Cyperus malaccensis var. brevifolius in the Minjiang River estuarine wetlands    
Li-Ling JIANG, Cong-Sheng ZENG, Jun-Jiong SHAO, Xu-Hui ZHOU
Chin J Plant Ecol   2017,41(4 ):450 -460. DOI:10.17521/cjpe.2016.0193
Abstract  (1367 HTML122 PDF(pc) (1427KB)(1489 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of glyphosate on interspecific competition between Solidago canadensis and Imperata cylindrica    
Chun-Feng GU, Xiao-Qi YE, Ming WU, Xue-Xin SHAO, Sheng-Wu JIAO
Chin J Plan Ecolo   2017,41(4 ):439 -449. DOI:10.17521/cjpe.2016.0331
Abstract  (1030 HTML103 PDF(pc) (1365KB)(1420 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of Spartina alterniflora invasion on enrichment of sedimental heavy metals in a mangrove wetland and the underlying mechanisms    
Quan CHEN, Ke-Ming MA
Chin J Plant Ecol   2017,41(4 ):409 -417. DOI:10.17521/cjpe. 2016.0338
Abstract  (1086 HTML522 PDF(pc) (4186KB)(998 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Foliar nitrogen and phosphorus stoichiometry of alien invasive plants and co-occurring natives in Xishuangbanna    
Chao-Chen HU, Xue-Yan LIU, Yan-Bao LEI, Yun-Hong TAN, Peng ZHANG, Yu-Ping DONG, Cong-Qiang LIU
Chin J Plan Ecolo   2016,40(11 ):1145 -1153. DOI:10.17521/cjpe.2016.0052
Abstract  (1026 HTML12 PDF(pc) (986KB)(1710 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Contribution of invasive species Spartina alterniflora to soil organic carbon pool in coastal wetland: Stable isotope approach    
WANG Dan,ZHANG Rong,XIONG Jun,GUO Hai-Qiang,ZHAO Bin
Chin J Plan Ecolo   2015,39(10 ):941 -949. DOI:10.17521/cjpe.2015.0091
Abstract  (1525 HTML21 PDF(pc) (504KB)(2412 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Simulated nitrogen deposition influences the growth and competitive ability of Centaurea stoebe populations    
PENG Yang, PENG Pei-Hao, LI Jing-Ji
Chin J Plant Ecol   2016,40(7 ):679 -685. DOI:10.17521/cjpe.2015.0481
Abstract  (1014 HTML14 PDF(pc) (1088KB)(1190 Save
Related ArticlesMetrics
Distribution patterns of alien invasive plants and their influences on native plants of Hainan Island    
LUO Wen-Qi,FU Shao-Huai,YANG Xiao-Bo,CHEN Yu-Kai,ZHOU Wei,YANG Qi,TAO Chu,ZHOU Wen-Song
Chin J Plan Ecolo   2015,39(5 ):486 -500. DOI:10.17521/cjpe.2015.0047
Abstract  (1668 HTML99 PDF(pc) (652KB)(1712 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Research overview and trend on biological invasion in mangrove forests    
CHEN Quan,MA Ke-Ming
Chin J Plan Ecolo   2015,39(3 ):283 -299. DOI:10.17521/cjpe.2015.0028
Abstract  (1628 HTML423 PDF(pc) (412KB)(2525 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Ecological studies on bamboo expansion: process, consequence and mechanism    
YANG Qing-Pei,YANG Guang-Yao,SONG Qing-Ni,SHI Jian-Min,OUYANG Ming,QI Hong-Yan,FANG Xiang-Min
Chin J Plan Ecolo   2015,39(1 ):110 -124. DOI:10.17521/cjpe.2015.0012
Abstract  (2891 HTML121 PDF(pc) (546KB)(2569 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Influence of three types of salt stress on photosynthesis in Spartina alterniflora and Phragmites australis    
HU Chu-Qi,LIU Jin-Ke,WANG Tian-Hong,WANG Wen-Lin,LU Shan,ZHOU Chang-Fang
Chin J Plan Ecolo   2015,39(1 ):92 -103. DOI:10.17521/cjpe.2015.0010
Abstract  (1165 HTML14 PDF(pc) (712KB)(1868 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A review of adaptive evolution of defense strategies in an invasive plant species, Chinese tallow (Triadica sebifera)    
HUANG Wei, WANG Yi, DING Jian-Qing
Chin J Plant Ecol   2013,37(9 ):889 -900. DOI:10.3724/SP.J.1258.2013.00092
Abstract  (1109 HTML10 PDF(pc) (247KB)(1659 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of Solidago canadensis invasion on dynamics of native plant communities and their mechanisms    
CHEN Tong, LIU Wen-Li, ZHANG Chong-Bang, WANG Jiang
Chin J Plant Ecol   2012,36(3 ):253 -261. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.00253
Abstract  (2152 HTML17 PDF(pc) (598KB)(1853 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of replacement control with four forage species on bacterial diversity of soil invaded by Flaveria bidentis    
YAN Su-Li, HUANGFU Chao-He, LI Gang, ZUO Zhao-Jiang, MA Jie, YANG Dian-Lin
Chin J Plant Ecol   2011,35(1 ):45 -55. DOI:10.3724/SP.J.1258.2011.00045
Abstract  (2516 HTML8 PDF(pc) (29077KB)(2472 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Wind-dispersed traits of cypselas in ten Asteraceae alien invasive species    
HAO Jian-Hua, QIANG Sheng, Du Kang-Ning, GAO Yuan-Xing
Chin J Plant Ecol   2010,34(8 ):957 -965. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.08.008
Abstract  (2638 HTML8 PDF(pc) (1093KB)(1676 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Reproductive traits associated with invasiveness in Coreopsis lanceolata    
ZENG Jian-Jun, XIAO Yi-An, SUN Min
Chin J Plant Ecol   2010,34(8 ):966 -972. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.08.009
Abstract  (2538 HTML9 PDF(pc) (441KB)(2541 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Review of research advances and prospects of invasive Chromolaena odorata    
YU Xiang-Qin, FENG Yu-Long, LI Qiao-Ming
Chin J Plant Ecol   2010,34(5 ):591 -600. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.05.013
Abstract  (2738 HTML5 PDF(pc) (448KB)(2526 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb