Plant ecology on Qingzang Plateau: Ecosystem ecology

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Nonlinear responses of community diversity, carbon and nitrogen cycles of grassland ecosystems to external nitrogen input    
YANG Yuan-He, ZHANG Dian-Ye, WEI Bin, LIU Yang, FENG Xue-Hui, MAO Chao, XU Wei-Jie, HE Mei, WANG Lu, ZHENG Zhi-Hu, WANG Yuan-Yuan, CHEN Lei-Yi, PENG Yun-Feng
Chin J Plant Ecol   2023,47(1 ):1 -24. DOI:10.17521/cjpe.2022.0107
Abstract  (839 HTML87 PDF(pc) (2432KB)(664 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Application of boosted regression trees for the gap-filling to flux dataset in an alpine scrubland of Qingzang Plateau    
LI Hong-Qin, ZHANG Ya-Ru, ZHANG Fa-Wei, MA Wen-Jing, LUO Fang-Lin, WANG Chun-Yu, YANG Yong-Sheng, ZHANG Lei-Ming, LI Ying-Nian
Chin J Plant Ecol   2022,46(12 ):1437 -1447. DOI:10.17521/cjpe.2021.0259
Abstract  (852 HTML82 PDF(pc) (2650KB)(614 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Temporal effects of climate factors on vegetation growth on the Qingzang Plateau, China    
Ning LIU, Shou-Zhang PENG, Yun-Ming CHEN
Chin J Plant Ecol   2022,46(1 ):18 -26. DOI:10.17521/cjpe.2021.0163
Abstract  (1242 HTML196 PDF(pc) (9526KB)(584 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Alpine grassland on the Qingzang Plateau: pattern and process    
SUN Jian, LIU Guo-Hua
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):429 -433. DOI:10.17521/cjpe.2021.0099
Abstract  (1072 HTML76 PDF(pc) (5220KB)(920 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of disturbance by plateau pika on the β diversity of an alpine meadow    
LI Jie, CHEN Ying-Ying, QIAO Fu-Yun, ZHI Di-Gang, GUO Zheng-Gang
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):476 -486. DOI:10.17521/cjpe.2020.0274
Abstract  (621 HTML131 PDF(pc) (597KB)(428 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Variations of nitrogen and phosphorus limitation along the environmental gradient in alpine grasslands on the Northern Xizang Plateau    
ZONG Ning, SHI Pei-Li, ZHAO Guang-Shuai, ZHENG Li-Li, NIU Ben, ZHOU Tian-Cai, HOU Ge
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):444 -455. DOI:10.17521/cjpe.2020.0135
Abstract  (886 HTML120 PDF(pc) (1210KB)(746 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Linkages of aboveground plant carbon accumulation rate with ecosystem multifunctionality in alpine grassland, Qingzang Plateau    
SUN Jian, WANG Yi, LIU Guo-Hua
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):496 -506. DOI:10.17521/cjpe.2020.0180
Abstract  (1206 HTML63 PDF(pc) (1584KB)(857 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Patterns and affecting factors of nitrogen use efficiency of plant leaves and roots in Nei Mongol and Qinghai-Xizang Plateau grasslands    
FU Yi-Wen, TIAN Da-Shuan, WANG Jin-Song, NIU Shu-Li, ZHAO Ken-Tian
Chin J Plant Ecol   2019,43(7 ):566 -575. DOI:10.17521/cjpe.2019.0044
Abstract  (1294 HTML124 PDF(pc) (1454KB)(1081 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Responses of green-up dates of grasslands in China and woody plants in Europe to air temperature and precipitation: Empirical evidences based on survival analysis    
ZHOU Tong, CAO Ru-Yin, WANG Shao-Peng, CHEN Jin, TANG Yan-Hong
Chin J Plant Ecol   2018,42(5 ):526 -538. DOI:10.17521/cjpe.2017.0305
Abstract  (1712 HTML196 PDF(pc) (4677KB)(1087 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Responses of ecosystem carbon exchange to multi-level water addition in an alpine meadow in Namtso of Qinghai-Xizang Plateau, China    
GENG Xiao-Dong, Xu Ri, LIU Yong-Wen
Chin J Plant Ecol   2018,42(3 ):397 -405. DOI:10.17521/cjpe.2015.0395
Abstract  (996 HTML127 PDF(pc) (1210KB)(1204 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Hierarchical responses of plant stoichiometry to phosphorus addition in an alpine meadow community    
SUN Xiao-Mei, CHEN Jing-Jing, LI Jin-Xia, LI Liang, HAN Guo-Jun, CHEN Nian-Lai
Chin J Plan Ecolo   2018,42(1 ):78 -85. DOI:10.17521/cjpe.2017.0253
Abstract  (896 HTML109 PDF(pc) (1262KB)(1887 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
CO2 flux dynamics and its limiting factors in the alpine shrub-meadow and steppe-meadow on the Qinghai-Xizang Plateau    
CHAI Xi, LI Ying-Nian, DUAN Cheng, ZHANG Tao, ZONG Ning, SHI Pei-Li, HE Yong-Tao, ZHANG Xian-Zhou
Chin J Plant Ecol   2018,42(1 ):6 -19. DOI:10.17521/cjpe.2017.0266
Abstract  (2179 HTML182 PDF(pc) (2476KB)(2310 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Ecological processes in alpine ecosystems under changing environment    
Yuan-He YANG
Chin J Plan Ecolo   2018,42(1 ):1 -5. DOI:10.17521/cjpe.2018.0048
Abstract  (2351 HTML212 PDF(pc) (1687KB)(3154 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Temporal and spatial variation characteristics of China shrubland net primary production and its response to climate change from 2001 to 2013    
Ya-Lin WANG, Rong GONG, Feng-Min WU, Wen-Wu FAN
Chin J Plant Ecol   2017,41(9 ):925 -937. DOI:10.17521/cjpe.2016.0177
Abstract  (933 HTML121 PDF(pc) (2199KB)(1076 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Stoichiometric characteristics of carbon, nitrogen and phosphorus of Sibiraea angustata shrub on the eastern Qinghai-Xizang Plateau    
He-Liang HE, Xiao-Cheng YANG, Dan-Dan LI, Chun-Ying YIN, Yun-Xiang LI, Guo-Ying ZHOU, Lin ZHANG, Qing LIU
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):126 -135. DOI:10.17521/cjpe.2016.0031
Abstract  (1104 HTML19 PDF(pc) (360KB)(2050 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Studies on carbon storage of shrubland ecosystems in China    
XIE Zong-Qiang, TANG Zhi-Yao
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):1 -4. DOI:10.17521/cjpe.2017.0012
Abstract  (1220 HTML43 PDF(pc) (442KB)(2270 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Characteristics of methane emission fluxes in the Zoigê Plateau wetland on microtopography    
Wen-Chang ZHOU, Li-Juan CUI, Yi-Fei WANG, Wei LI, Xiao-Ming KANG
Chin J Plant Ecol   2016,40(9 ):902 -911. DOI:10.17521/cjpe.2016.0029
Abstract  (865 HTML94 PDF(pc) (1185KB)(1605 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Carbon storage and potentials of the broad-leaved forest in alpine region of the Qinghai- Xizang Plateau, China    
Jian WANG, Gen-Xu WANG, Chang-Ting WANG, Fei RAN, Rui-Ying CHANG
Chin J Plant Ecol   2016,40(4 ):374 -384. DOI:10.17521/cjpe.2015.0152
Abstract  (1801 HTML108 PDF(pc) (1067KB)(1950 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of clipping and fertilizing on the relationship between functional diversity and aboveground net primary productivity in an alpine meadow    
PAN Shi-Yu,KONG Bin-Bin,YAO Tian-Hua,WEI Xin-Hua,LI Ying-Nian,ZHU Zhi-Hong
Chin J Plan Ecolo   2015,39(9 ):867 -877. DOI:10.17521/cjpe.2015.0083
Abstract  (1018 HTML93 PDF(pc) (600KB)(1841 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Alpine grassland water use efficiency based on annual precipitation, growing season precipitation and growing season evapotranspiration    
MI Zhao-Rong,CHEN Li-Tong,ZHANG Zhen-Hua,HE Jin-Sheng
Chin J Plan Ecolo   2015,39(7 ):649 -660. DOI:10.17521/cjpe.2015.0062
Abstract  (1665 HTML82 PDF(pc) (814KB)(1438 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Leaf nitrogen resorption proficiency of seven shrubs across timberline ecotones in the Sergymla Mountains, Southeast Xizang, China    
ZHANG Lin, YAN En-Rong, WEI Hai-Xia, LIU Xin-Sheng, SHEN Wei
Chin J Plant Ecol   2014,38(12 ):1325 -1332. DOI:10.3724/SP.J.1258.2014.00127
Abstract  (812 HTML4 PDF(pc) (469KB)(1372 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of N addition on ecological stoichiometric characteristics in six dominant plant species of alpine meadow on the Qinghai-Xizang Plateau, China    
BIN Zhen-Jun, WANG Jing-Jing, ZHANG Wen-Peng, XU Dang-Hui, CHENG Xue-Han, LI Ke-Jie, CAO De-Hao
Chin J Plant Ecol   2014,38(3 ):231 -237. DOI:10.3724/SP.J.1258.2014.00020
Abstract  (1276 HTML71 PDF(pc) (4251KB)(2144 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Optimal plant traits and plant functional types responsible to clipping, fertilizing and watering in alpine meadow    
LI Yan,ZHU Zhi-Hong
Chin J Plant Ecol   2013,37(5 ):384 -396. DOI:10.3724/SP.J.1258.2013.00040
Abstract  (951 HTML5 PDF(pc) (16583KB)(1424 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of clipping and fertilizing on the relationships between species diversity and ecosystem functioning and mechanisms of community stability in alpine meadow    
WANG Hai-Dong, ZHANG Lu-Lu, ZHU Zhi-Hong
Chin J Plant Ecol   2013,37(4 ):279 -295. DOI:10.3724/SP.J.1258.2013.00028
Abstract  (1317 HTML17 PDF(pc) (784KB)(2417 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
CO2 fluxes and their driving factors over alpine meadow grassland ecosystems in the northern shore of Qinghai Lake, China    
ZHANG Fa-Wei, LI Ying-Nian, CAO Guang-Min, LI Feng-Xia, YE Guang-Ji, LIU Ji-Hong, WEI Yong-Lin, ZHAO Xin-Quan
Chin J Plant Ecol   2012,36(3 ):187 -198. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.00187
Abstract  (1921 HTML6 PDF(pc) (755KB)(1827 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of clipping, fertilizing and watering on the relationship between species diversity, functional diversity and primary productivity in alpine meadow of China    
LI Xiao-Gang, ZHU Zhi-Hong, ZHOU Xiao-Song, YUAN Fu-Rong, FAN Rui-Jian, XU Man-Li
Chin J Plant Ecol   2011,35(11 ):1136 -1147. DOI:10.3724/SP.J.1258.2011.01136
Abstract  (2006 HTML12 PDF(pc) (699KB)(2180 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
CO2 FLUXES OF ARTIFICIAL GRASSLAND IN THE SOURCE REGION OF THE THREE RIVERS ON THE QINGHAI-TIBETAN PLATEAU, CHINA    
ZHAO Liang, GU Song, ZHOU Hua-Kun, XU Shi-Xiao, ZHAO Xin-Quan, LI Ying-Nian
Chin J Plant Ecol   2008,32(3 ):544 -554. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2008.03.003
Abstract  (2643 HTML8 PDF(pc) (641KB)(1213 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
VARIATIONS IN GRASSLAND VEGETATION COVER IN RELATION TO CLIMATIC FACTORS ON THE TIBETAN PLATEAU    
YANG Yuan-He, PIAO Shi-Long
Chin J Plant Ecol   2006,30(1 ):1 -8. DOI:10.17521/cjpe.2006.0001
Abstract  (5876 HTML38 PDF(pc) (616KB)(2716 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
CHANGES IN PLANT SPECIES DIVERSITY AND PRODUCTIVITY ALONG AN ELEVATION GRADIENT IN AN ALPINE MEADOW    
WANG Chang-Ting, WANG Qi-Ji, LONG Rui-Jun, JING Zeng-Chun, SHI Hui-Lan
Chin J Plan Ecolo   2004,28(2 ):240 -245. DOI:10.17521/cjpe.2004.0035
Abstract  (3006 PDF(pc) (259KB)(1752 Save
Related ArticlesMetrics
NPP and Its Spatio-temporal Patterns in the Yangtze River Watershed    
KE Jin-Hu, PIAO Shi-Long, FANG Jing-Yun
Chin J Plan Ecolo   2003,27(6 ):764 -771. DOI:10.17521/cjpe.2003.0109
Abstract  (2611 PDF(pc) (549KB)(1102 Save
Related ArticlesMetrics
Comparison of Simulated Vegetation Distribution in China Produced by Four Popular Climate-Vegetation Classification Models    
YANG Zheng-Yu, ZHOU Guang-Sheng, YANG Dian-An
Chin J Plan Ecolo   2003,27(5 ):587 -593. DOI:10.17521/cjpe.2003.0085
Abstract  (2809 PDF(pc) (635KB)(1176 Save
Related ArticlesMetrics
The Organic Carbon Distribution and Flow in Wetland Soil-plant System in Ruoergai Plateau    
TIAN Ying-Bing, XIONG Ming-Biao, XIONG Xiao-Shan, SONG Guang-Yu
Chin J Plan Ecolo   2003,27(4 ):490 -495. DOI:10.17521/cjpe.2003.0071
Abstract  (2468 PDF(pc) (487KB)(1664 Save
Related ArticlesMetrics
Application of CASA Model to the Estimation of Chinese Terrestrial Net Primary Productivity    
PIAO Shi-Long, FANG Jing-Yun, GUO Qing-Hua
Chin J Plan Ecolo   2001,25(5 ):603 -608. 
Abstract  (4265 PDF(pc) (798KB)(2375 Save
Related ArticlesMetrics
The Application of Kira’s Indices to the Study of Vegetation-climatic Interaction in China    
Liu Chunying
Chin J Plan Ecolo   1999,23(2 ):125 -138. 
Abstract  (1699 PDF(pc) (629KB)(952 Save
Related ArticlesMetrics
Preliminary Investigation on the Ecosystem of Alpine Meadow in Menyuan, Qinghai Province    
Xiao Yunfeng
Chin J Plan Ecolo   1981,5(2 ):121 -130. 
Abstract  (2091 PDF(pc) (689KB)(815 Save
Related ArticlesMetrics

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb