Ecological stoichiometry

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Review on characteristics and main hypotheses of plant ecological stoichiometry    
TIAN Di, YAN Zheng-Bing, FANG Jing-Yun
Chin J Plant Ecol   2021,45(7 ):682 -713. DOI:10.17521/cjpe.2020.0331
Abstract  (4190 HTML200 PDF(pc) (10598KB)(3254 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of neighborhood tree species diversity on foliar nitrogen-phosphorus stoichiometry of Cunninghamia lanceolata    
RAN Song-Song, YU Zai-Peng, WAN Xiao-Hua, FU Yan-Rong, ZOU Bing-Zhang, WANG Si-Rong, HUANG Zhi-Qun
Chin J Plant Ecol   2023,47(7 ):932 -942. DOI:10.17521/cjpe.2022.0128
Abstract  (367 HTML42 PDF(pc) (1308KB)(225 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Stoichiometric responses in topsoil and leaf of dominant species to precipitation change and nitrogen addition in an alpine meadow    
LI Hong-Qin, ZHANG Fa-Wei, YI Lü-Bei
Chin J Plant Ecol   2023,47(7 ):922 -931. DOI:10.17521/cjpe.2022.0105
Abstract  (349 HTML72 PDF(pc) (1529KB)(229 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Phenological dynamics of nitrogen, phosphorus and potassium stoichiometry in Chenopodium quinoa in northwest Yunnan, China    
LI Zhao-Guang, YANG Wen-Gao, HE Gui-Qing, XU Tian-Cai, HE Qiong-Ji, HOU Zhi-Jiang, LI Yan, XUE Run-Guang
Chin J Plant Ecol   2023,47(5 ):724 -732. DOI:10.17521/cjpe.2021.0226
Abstract  (222 HTML40 PDF(pc) (1173KB)(176 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Leaf and soil ecological stoichiometry of Caragana korshinskii in windy and sandy hilly region of northwest Shanxi, China    
LIU Jing, GOU Qian-Qian, WANG Guo-Hua, ZHAO Feng-Xia
Chin J Plant Ecol   2023,47(4 ):546 -558. DOI:10.17521/cjpe.2022.0066
Abstract  (307 HTML30 PDF(pc) (1465KB)(171 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of straw and biochar addition on carbon, nitrogen and phosphorus ecological stoichiometry in Jasminum sambac plant and soil    
LIN Shao-Ying, ZENG Yu, YANG Wen-Wen, CHEN Bin, RUAN Min-Min, YIN Xiao-Lei, YANG Xiang, WANG Wei-Qi
Chin J Plant Ecol   2023,47(4 ):530 -545. DOI:10.17521/cjpe.2021.0398
Abstract  (348 HTML32 PDF(pc) (3378KB)(208 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Soil carbon, nitrogen, and phosphorus stoichiometry along an altitude gradient in shrublands in Pailugou watershed, China    
MOU Wen-Bo, XU Dang-Hui, WANG Xie-Jun, JING Wen-Mao, ZHANG Rui-Ying, GU Yu-Ling, YAO Guang-Qian, QI Shi-Hua, ZHANG Long, GOU Ya-Fei
Chin J Plant Ecol   2022,46(11 ):1422 -1431. DOI:10.17521/cjpe.2022.0082
Abstract  (372 HTML35 PDF(pc) (1129KB)(356 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Plant functional traits and ecological stoichiometric characteristics under water-salt gradient in the lakeshore zone of Bosten Lake    
WANG Jun-Qiang, LIU Bin, CHANG Feng, MA Zi-Jing, FAN Jia-Hui, HE Xiang-Ju, YOU Si-Xue, Aerziguli ABUDUREXITI, YANG Ying-Ke, SHEN Xin-Yan
Chin J Plant Ecol   2022,46(8 ):961 -970. DOI:10.17521/cjpe.2021.0434
Abstract  (662 HTML29 PDF(pc) (1205KB)(282 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Characteristics of soil extracellular enzyme activities and their stoichiometry during rocky desertification in southwestern Guizhou, China    
SUN Cai-Li, QIU Mo-Sheng, HUANG Chao-Xiang, WANG Yi-Wei
Chin J Plant Ecol   2022,46(7 ):834 -845. DOI:10.17521/cjpe.2021.0430
Abstract  (400 HTML33 PDF(pc) (1147KB)(305 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of land degradation on soil and microbial stoichiometry in Qingzang Plateau alpine grasslands    
WU Zan, PENG Yun-Feng, YANG Gui-Biao, LI Qin-Lu, LIU Yang, MA Li-Hua, YANG Yuan-He, JIANG Xian-Jun
Chin J Plant Ecol   2022,46(4 ):461 -472. DOI:10.17521/cjpe.2021.0339
Abstract  (611 HTML83 PDF(pc) (2501KB)(450 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Responses of photosynthetic pigments composition, nitrogen and phosphorus stoichiometric characteristics of Myriophyllum aquaticum to exogenous ammonium    
XIAN Ying-Nan, ZHANG Ying, LI Bao-Zhen, LUO Pei, XIAO Run-Lin, WU Jin-Shui
Chin J Plant Ecol   2022,46(4 ):451 -460. DOI:10.17521/cjpe.2021.0291
Abstract  (318 HTML34 PDF(pc) (1259KB)(169 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Stoichiometric characteristics of soil carbon, nitrogen and phosphorus along soil depths in response to climatic variables in grasslands on the Mongolia Plateau    
ZHU Yu-He, XIAO Hong, WANG Bing, WU Ying, BAI Yong-Fei, CHEN Di-Ma
Chin J Plant Ecol   2022,46(3 ):340 -349. DOI:10.17521/cjpe.2021.0266
Abstract  (648 HTML156 PDF(pc) (1086KB)(476 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Soil extracellular enzyme activities and their stoichiometric ratio in the alpine treeline ecotones in Gongga Mountain, China    
LI Dong, TIAN Qiu-Xiang, ZHAO Xiao-Xiang, LIN Qiao-Ling, YUE Peng-Yun, JIANG Qing-Hu, LIU Feng
Chin J Plant Ecol   2022,46(2 ):232 -242. DOI:10.17521/cjpe.2021.0215
Abstract  (567 HTML174 PDF(pc) (2143KB)(535 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Responses of soil nitrogen in different soil organic matter fractions to long-term nitrogen addition in a semi-arid grassland    
WU Yun-Tao, YANG Sen, WANG Xin, HUANG Jun-Sheng, WANG Bin, LIU Wei-Xing, LIU Ling-Li
Chin J Plant Ecol   2021,45(7 ):790 -798. DOI:10.17521/cjpe.2021.0044
Abstract  (1374 HTML37 PDF(pc) (1302KB)(824 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of nitrogen addition at different levels on soil microorganisms in saline-alkaline grassland of northern China    
YANG Jian-Qiang, DIAO Hua-Jie, HU Shu-Ya, WANG Chang-Hui
Chin J Plant Ecol   2021,45(7 ):780 -789. DOI:10.17521/cjpe.2021.0072
Abstract  (649 HTML20 PDF(pc) (1344KB)(527 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Difference in non-structural carbohydrates between fresh and senescent leaves of 11 tree species in a subtropical common-garden    
WU Qiu-Xia, WU Fu-Zhong, HU Yi, KANG Zi-Jia, ZHANG Yao-Yi, YANG Jing, YUE Kai, NI Xiang-Yin, YANG Yu-Sheng
Chin J Plant Ecol   2021,45(7 ):771 -779. DOI:10.17521/cjpe.2021.0010
Abstract  (1016 HTML28 PDF(pc) (1228KB)(566 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Nitrogen uptake strategy of annual plants in Gurbantünggüt Desert    
HOU Bao-Lin, ZHUANG Wei-Wei
Chin J Plant Ecol   2021,45(7 ):760 -770. DOI:10.17521/cjpe.2020.0420
Abstract  (632 HTML12 PDF(pc) (909KB)(405 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of different management methods on carbon, nitrogen, and phosphorus contents and their stoichiometric ratios in tea plants    
YIN Xiao-Lei, LIU Xu-Yang, JIN Qiang, LI Xian-De, LIN Shao-Ying, YANG Xiang, WANG Wei-Qi, ZHANG Yong-Xun
Chin J Plant Ecol   2021,45(7 ):749 -759. DOI:10.17521/cjpe.2021.0071
Abstract  (757 HTML23 PDF(pc) (1880KB)(530 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Temporal variation and resorption of nutrients in plant culms and leaves in Hulun Buir grassland    
ZHANG Xiao-Jing, LIANG Xiao-Sa, MA Wang, WANG Zheng-Wen
Chin J Plant Ecol   2021,45(7 ):738 -748. DOI:10.17521/cjpe.2021.0125
Abstract  (617 HTML15 PDF(pc) (1732KB)(538 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and nitrogen addition on nitrogen uptake of rice genotypes with different root morphologies    
MA Ju-Feng, XIN Min, XU Chen-Chao, ZHU Wan-Ying, MAO Chuan-Zao, CHEN Xin, CHENG Lei
Chin J Plant Ecol   2021,45(7 ):728 -737. DOI:10.17521/cjpe.2021.0155
Abstract  (796 HTML34 PDF(pc) (3108KB)(387 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Temporal trends of plant nutrient-acquisition strategies with soil age and their ecological significance    
LI Xiao-Long, ZHOU Jun, PENG Fei, ZHONG Hong-Tao, Hans LAMBERS
Chin J Plant Ecol   2021,45(7 ):714 -727. DOI:10.17521/cjpe.2021.0160
Abstract  (1293 HTML41 PDF(pc) (4320KB)(770 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Seasonal dynamics of leaf C, N and P stoichiometry in plants of typical steppe in Nei Mongol, China    
XIONG Xing-Shuo, CAI Hong-Yu, LI Yao-Qi, MA Wen-Hong, NIU Ke-Chang, CHEN Di-Ma, LIU Na-Na, SU Xiang-Yan, JING He-Ying, FENG Xiao-Juan, ZENG Hui, WANG Zhi-Heng
Chin J Plant Ecol   2020,44(11 ):1138 -1153. DOI:10.17521/cjpe.2020.0105
Abstract  (1293 HTML153 PDF(pc) (2196KB)(1016 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Response of nutrient characteristics of Achnatherum splendens leaves to different levels of nitrogen and phosphorus addition    
LI Jun-Jun, LI Meng-Ru, QI Xing-E, WANG Li-Long, XU Shi-Jian
Chin J Plant Ecol   2020,44(10 ):1050 -1058. DOI:10.17521/cjpe.2020.0127
Abstract  (752 HTML31 PDF(pc) (1116KB)(405 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Stoichiometric characteristics of fine roots and rhizosphere soil of Broussonetia papyrifera adapted to the karst rocky desertification environment in southwest China    
HU Qi-Juan, SHENG Mao-Yin, YIN Jie, BAI Yi-Xin
Chin J Plant Ecol   2020,44(9 ):962 -972. DOI:10.17521/cjpe.2020.0083
Abstract  (788 HTML94 PDF(pc) (1127KB)(356 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Characteristics of soil enzyme activities and stoichiometry and its influencing factors in Quercus aliena var. acuteserrata forests in the Qinling Mountains    
XIE Meng-Yi, FENG Xiu-Xiu, MA Huan-Fei, HU Han, WANG Jie-Ying, GUO Yao-Xin, REN Cheng-Jie, WANG Jun, ZHAO Fa-Zhu
Chin J Plant Ecol   2020,44(8 ):885 -894. DOI:10.17521/cjpe.2019.0358
Abstract  (793 HTML105 PDF(pc) (1260KB)(795 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Stoichiometric characteristics of soils and dominant shrub leaves and their responses to water addition in different seasons in degraded karst areas in Southern Yunnan of China    
JING Hong-Xia,SUN Ning-Xiao,Muhammad UMAIR,LIU Chun-Jiang,DU Hong-Mei
Chin J Plant Ecol   2020,44(1 ):56 -69. DOI:10.17521/cjpe.2019.0230
Abstract  (980 HTML55 PDF(pc) (1877KB)(758 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Distribution patterns and driving factors of leaf C, N and P stoichiometry of coniferous species on the eastern Qinghai-Xizang Plateau, China    
CAI Qin, DING Jun-Xiang, ZHANG Zi-Liang, HU Jun, WANG Qi-Tong, YIN Ming-Zhen, LIU Qing, YIN Hua-Jun
Chin J Plant Ecol   2019,43(12 ):1048 -1060. DOI:10.17521/cjpe.2019.0221
Abstract  (1428 HTML48 PDF(pc) (4278KB)(916 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Changes in soil-microbe-exoenzyme C:N:P stoichiometry along an altitudinal gradient in Mt. Datudingzi, Northeast China    
YIN Shuang, WANG Chuan-Kuan, JIN Ying, ZHOU Zheng-Hu
Chin J Plant Ecol   2019,43(11 ):999 -1009. DOI:10.17521/cjpe.2019.0141
Abstract  (1105 HTML108 PDF(pc) (1501KB)(881 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Carbon, nitrogen and phosphorus stoichiometry in leaf, litter and soil at different vegetation restoration stages in the mid-subtropical region of China    
CHEN Chan, ZHANG Shi-Ji, LI Lei-Da, LIU Zhao-Dan, CHEN Jin-Lei, GU Xiang, WANG Liu-Fang, FANG Xi
Chin J Plant Ecol   2019,43(8 ):658 -671. DOI:10.17521/cjpe.2019.0018
Abstract  (1672 HTML131 PDF(pc) (1358KB)(1303 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Litter decomposition and its underlying mechanisms    
JIA Bing-Rui
Chin J Plant Ecol   2019,43(8 ):648 -657. DOI:10.17521/cjpe.2019.0097
Abstract  (5026 HTML215 PDF(pc) (1128KB)(2504 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Seasonal dynamics of soil microbial biomass carbon, nitrogen and phosphorus stoichiometry across global forest ecosystems    
LI Pin, Muledeer TUERHANBAI, TIAN Di, FENG Zhao-Zhong
Chin J Plant Ecol   2019,43(6 ):532 -542. DOI:10.17521/cjpe.2019.0075
Abstract  (2006 HTML151 PDF(pc) (1360KB)(893 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
C, N and P stoichiometric ratios in mixed evergreen and deciduous broadleaved forests in Shennongjia, China    
LIU Lu, GE Jie-Lin, SHU Hua-Wei, ZHAO Chang-Ming, XU Wen-Ting, SHEN Guo-Zhen, XIE Zong-Qiang
Chin J Plant Ecol   2019,43(6 ):482 -489. DOI:10.17521/cjpe.2019.0064
Abstract  (1455 HTML136 PDF(pc) (1148KB)(949 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of nitrogen addition on plant community composition and microbial biomass ecological stoichiometry in a desert steppe in China    
WANG Pan, ZHU Wan-Wan, NIU Yu-Bin, FAN Jin, YU Hai-Long, LAI Jiang-Shan, HUANG Ju-Ying
Chin J Plant Ecol   2019,43(5 ):427 -436. DOI:10.17521/cjpe.2019.0046
Abstract  (1104 HTML108 PDF(pc) (1327KB)(902 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Ecological stoichiometric characteristics of shrubs and soils in different forest types in Qinghai, China    
YANG Wen-Gao, ZI Hong-Biao, CHEN Ke-Yu, ADE Lu-Ji, HU Lei, WANG Xin, WANG Gen-Xu, WANG Chang-Ting
Chin J Plant Ecol   2019,43(4 ):352 -364. DOI:10.17521/cjpe.2018.0326
Abstract  (1323 HTML125 PDF(pc) (7618KB)(887 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Characteristics of soil enzymes stoichiometry in rhizosphere of understory vegetation in subtropical forest plantations    
GAO Yu-Qiu, DAI Xiao-Qin, WANG Jian-Lei, FU Xiao-Li, KOU Liang, WANG Hui-Min
Chin J Plant Ecol   2019,43(3 ):258 -272. DOI:10.17521/cjpe.2018.0299
Abstract  (2014 HTML109 PDF(pc) (1658KB)(1355 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Ecological stoichiometry of two common hemiparasite plants and their relationship with host trees in Ailao Mountain, Yunnan, China    
TANG Dan-Dan, WU Yi, LIU Wen-Yao, HU Tao, HUANG Jun-Biao, ZHANG Ting-Ting
Chin J Plant Ecol   2019,43(3 ):245 -257. DOI:10.17521/cjpe.2018.0311
Abstract  (1394 HTML79 PDF(pc) (1252KB)(706 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Impacts of nitrogen addition on plant phosphorus content in forest ecosystems and the underlying mechanisms    
FENG Chan-Ying, ZHENG Cheng-Yang, TIAN Di
Chin J Plant Ecol   2019,43(3 ):185 -196. DOI:10.17521/cjpe.2018.0240
Abstract  (2453 HTML94 PDF(pc) (1464KB)(1533 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Nitrogen and phosphorus stoichiometric homoeostasis in leaves of dominant sand-fixing shrubs in Horqin Sandy Land, China    
NING Zhi-Ying, LI Yu-Lin, YANG Hong-Ling, ZHANG Zi-Qian
Chin J Plant Ecol   2019,43(1 ):46 -54. DOI:10.17521/cjpe.2018.0100
Abstract  (1167 HTML100 PDF(pc) (1239KB)(903 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Leaf C, N, and P concentrations and their stoichiometry in peatland plants of Da Hinggan Ling, China    
LI Rui, HU Chao-Chen, XU Shi-Qi, WU Di, DONG Yu-Ping, SUN Xin-Chao, MAO Rong, WANG Xian-Wei, LIU Xue-Yan
Chin J Plant Ecol   2018,42(12 ):1154 -1167. DOI:10.17521/cjpe.2018.0214
Abstract  (2118 HTML160 PDF(pc) (2533KB)(1870 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of desertification on the C:N:P stoichiometry of soil, microbes, and extracellular enzymes in a desert grassland    
WU Xiu-Zhi, YAN Xin, WANG Bo, LIU Ren-Tao, AN Hui
Chin J Plant Ecol   2018,42(10 ):1022 -1032. DOI:10.17521/cjpe.2018.0121
Abstract  (1814 HTML125 PDF(pc) (1387KB)(1401 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb