Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Effects of global change on key processes of primary production in marine ecosystems    
YE You-Ting, SHI Da-Lin
Chin J Plant Ecol   2020,44(5 ):575 -582. DOI:10.17521/cjpe.2019.0313
Abstract  (985 HTML30 PDF(pc) (1099KB)(543 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Responses of freshwater ecosystems to global change: research progress and outlook    
XING Peng, LI Biao, HAN Yi-Xuan, GU Qiu-Jin, WAN Hong-Xiu
Chin J Plant Ecol   2020,44(5 ):565 -574. DOI:10.17521/cjpe.2020.0009
Abstract  (897 HTML21 PDF(pc) (1067KB)(629 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Research progress on the effects of grazing on grassland ecosystem    
ZHANG Yang-Jian, ZHU Jun-Tao, SHEN Ruo-Nan, WANG Li
Chin J Plant Ecol   2020,44(5 ):553 -564. DOI:10.17521/cjpe.2019.0314
Abstract  (2178 HTML77 PDF(pc) (1704KB)(1130 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A review of influences of land use and land cover change on ecosystems    
Edith BAI, XUE Bing
Chin J Plant Ecol   2020,44(5 ):543 -552. DOI:10.17521/cjpe.2020.0071
Abstract  (1598 HTML46 PDF(pc) (1136KB)(721 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Progress in the effects of elevated ground-level ozone on terrestrial ecosystems    
FENG Zhao-Zhong, YUAN Xiang-Yang, LI Pin, SHANG Bo, PING Qin, HU Ting-Jian, LIU Shuo
Chin J Plant Ecol   2020,44(5 ):526 -542. DOI:10.17521/cjpe.2019.0144
Abstract  (1674 HTML17 PDF(pc) (9811KB)(352 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of extreme drought on terrestrial ecosystems: review and prospects    
ZHOU Gui-Yao, ZHOU Ling-Yan, SHAO Jun-Jiong, ZHOU Xu-Hui
Chin J Plant Ecol   2020,44(5 ):515 -525. DOI:10.17521/cjpe.2019.0317
Abstract  (1658 HTML57 PDF(pc) (3152KB)(656 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Response and adaptation of terrestrial ecosystem processes to climate warming    
XIA Jian-Yang, LU Rui-Ling, ZHU Chen, CUI Er-Qian, DU Ying, HUANG Kun, SUN Bao-Yu
Chin J Plant Ecol   2020,44(5 ):494 -514. DOI:10.17521/cjpe.2019.0323
Abstract  (1674 HTML49 PDF(pc) (1554KB)(1152 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Ecological impacts of nitrogen deposition on terrestrial ecosystems: research progresses and prospects    
FU Wei, WU Hui, ZHAO Ai-Hua, HAO Zhi-Peng, CHEN Bao-Dong
Chin J Plant Ecol   2020,44(5 ):475 -493. DOI:10.17521/cjpe.2019.0163
Abstract  (2010 HTML48 PDF(pc) (1565KB)(1069 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Impacts of elevated carbon dioxide concentration on terrestrial ecosystems: problems and prospective    
FENG Zhao-Zhong, LI Pin, ZHANG Guo-You, LI Zheng-Zhen, PING Qin, PENG Jin-Long, LIU Shuo
Chin J Plant Ecol   2020,44(5 ):461 -474. DOI:10.17521/cjpe.2019.0125
Abstract  (2007 HTML50 PDF(pc) (1184KB)(806 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Global change and ecosystems research progress and prospect    
NIU Shu-Li, CHEN Wei-Nan
Chin J Plant Ecol   2020,44(5 ):449 -460. DOI:10.17521/cjpe.2019.0355
Abstract  (3194 HTML113 PDF(pc) (1222KB)(1002 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Developments and applications of terrestrial biosphere model    
PENG Shu-Shi, YUE Chao, CHANG Jin-Feng
Chin J Plant Ecol   2020,44(4 ):436 -448. DOI:10.17521/cjpe.2019.0315
Abstract  (1508 HTML97 PDF(pc) (991KB)(1476 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Advances for the new remote sensing technology in ecosystem ecology research    
GUO Qing-Hua, HU Tian-Yu, MA Qin, XU Ke-Xin, YANG Qiu-Li, SUN Qian-Hui, LI Yu-Mei, SU Yan-Jun
Chin J Plant Ecol   2020,44(4 ):418 -435. DOI:10.17521/cjpe.2019.0206
Abstract  (2245 HTML112 PDF(pc) (10151KB)(1563 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Biomarkers and their applications in ecosystem research    
FENG Xiao-Juan, WANG Yi-Yun, LIU Ting, JIA Juan, DAI Guo-Hua, MA Tian, LIU Zong-Guang
Chin J Plant Ecol   2020,44(4 ):384 -394. DOI:10.17521/cjpe.2019.0139
Abstract  (2672 HTML73 PDF(pc) (1165KB)(2332 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Free-Air Concentration Enrichment (FACE) techniques, experimental approach and its application in the field of global change ecology: a review    
FENG Zhao-Zhong, XU Yan-Sen, SHANG Bo
Chin J Plant Ecol   2020,44(4 ):340 -349. DOI:10.17521/cjpe.2019.0223
Abstract  (1429 HTML60 PDF(pc) (1862KB)(1420 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Patterns and affecting factors of nitrogen use efficiency of plant leaves and roots in Nei Mongol and Qinghai-Xizang Plateau grasslands    
FU Yi-Wen, TIAN Da-Shuan, WANG Jin-Song, NIU Shu-Li, ZHAO Ken-Tian
Chin J Plant Ecol   2019,43(7 ):566 -575. DOI:10.17521/cjpe.2019.0044
Abstract  (1124 HTML45 PDF(pc) (1454KB)(806 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Response of plant biomass to nitrogen addition and precipitation increasing under different climate conditions and time scales in grassland    
DIAO Li-Wei,LI Ping,LIU Wei-Xing,XU Shan,QIAO Chun-Lian,ZENG Hui,LIU Ling-Li
Chin J Plant Ecol   2018,42(8 ):818 -830. DOI:10.17521/cjpe.2018.0056
Abstract  (2007 HTML126 PDF(pc) (5914KB)(1188 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Advances in the effect of nitrogen deposition on grassland litter decomposition    
Li-Li YANG, Ji-Rui GONG, Min LIU, Bo YANG, Zi-He ZHANG, Qin-Pu LUO, Zhan-Wei ZHAI, Yan PAN
Chin J Plan Ecolo   2017,41(8 ):894 -913. DOI:10.17521/cjpe.2017.0023
Abstract  (1936 HTML41 PDF(pc) (1271KB)(2718 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A review of belowground biomass allocation and its response to global climatic change in grassland ecosystems    
Yue YAN, Jian-Jun ZHU, Bin ZHANG, Yan-Jie ZHANG, Shun-Bao LU, Qing-Min PAN
Chin J Plan Ecolo   2017,41(5 ):585 -596. DOI:10.17521/cjpe.2016.0062
Abstract  (1357 HTML23 PDF(pc) (888KB)(1632 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Relationship between ecosystem multifuntionality and species diversity in grassland ecosystems under land-use types of clipping, enclosure and grazing    
Jing-Peng LI, Zhi-Rong ZHENG, Nian-Xi ZHAO, Yu-Bao GAO
Chin J Plant Ecol   2016,40(8 ):735 -747. DOI:10.17521/cjpe.2015.0457
Abstract  (1655 HTML31 PDF(pc) (4356KB)(3048 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of extreme rainfall and drought events on grassland ecosystems    
ZHANG Bin,ZHU Jian-Jun,LIU Hua-Min,PAN Qing-Min
Chin J Plant Ecol   2014,38(9 ):1008 -1018. DOI:10.3724/SP.J.1258.2014.00095
Abstract  (1372 HTML19 PDF(pc) (393KB)(1813 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Use of 15N natural abundance in nitrogen cycling of terrestrial ecosystems    
YAO Fan-Yun,ZHU Biao,DU En-Zai
Chin J Plant Ecol   2012,36(4 ):346 -352. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.00346
Abstract  (2114 HTML20 PDF(pc) (17218KB)(3067 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Review of advances in measurements and effects of diffuse radiation on terrestrial ecosystem productivity    
SUN Jing-Song, ZHOU Guang-Sheng
Chin J Plant Ecol   2010,34(4 ):452 -461. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.04.011
Abstract  (2320 HTML3 PDF(pc) (386KB)(2186 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb